Дана навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретичних і методичних засад природних та антропогенних умов формування небезпечних гідрологічних явищ, їх класифікації, розрахунку та прогнозу основних характеристик гідрологічних небезпек. Дисципліна «Гідрологічні небезпеки та захист від них» буде цікавою та корисною не лише для студентів, які навчаються за освітньою програмою "Гідрометеорологія", а й для здобувачів інших освітніх програм.