Мета навчальної дисципліни: отримання знань про сутність  екологічних  процесів, пов’язаних з господарським використанням водойм різного типу, від яких в значній мірі залежить стійке співіснування, розвиток біосфери і людського суспільства, що забезпечують збереження життя на Землі, особливості формування водних природно-антропогенних систем. Знання екологічних законів, усвідомлення того, що їхнє дотримання і  вдале використання необхідне для виживання людства.