Основними завданнями дисципліни є: ознайомити майбутніх фахівців з основними теоретичними та методичними положеннями маркетингового аналізу; забезпечити засвоєння студентами прийомів здійснення маркетингового аналізу; оволодіти методами проведення маркетингового аналізу за конкретними його напрямами; забезпечити вироблення навичок виявлення резервів маркетингової діяльності, в першу чергу, в розрізі елементів комплексу маркетингу; сформувати вміння розробляти заходи з удосконалення маркетингової діяльності на підприємстві за результатами проведеного аналізу; забезпечити зацікавленість студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі.