Дисципліна дає змогу вивчити сучасний стан та рівень конкуренці на світовому ринку послуг гостинності та дослідити можливі шляхи розвитку даної галузі.