Мета навчальної дисципліни: здобуття знань з історії світового образотворчого мистецтва, навчитись аналізу мистецьких процесів.