Навчальна дисципліна "Управління продажами" призначена для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, шо навчаються за спеціальністю "Маркетинг" і є важливою компонентою освітньої програми "Маркетинг".