Мета навчальної дисципліни «Маркетинг у фізичній культурі і спорті» полягає у формуванні у студентів повного уявлення про маркетинг послуг у галузі фізичної культури та спорті, а також навчити застосовувати отримані знання у практичній діяльності.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Маркетингу фізичній культурі та спорті» є вивчення теоретичних основ маркетингу фізкультурно-оздоровчих послуг, а саме: особливостей маркетингу у сфері фізичної культури і спорті в сучасних економічних умовах; основ формування послугової, цінової, комунікаційної та збутової політики спортивних організацій; приймати стратегічні та тактичні рішення на ринку та вміти аргументувати їх.

 

2.    Результати вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг у фізичній культурі і спорті»:

знати:

-      мету і завдання маркетингу у сфері фізичної культури і спорті;

-      суть , основні елементи, особливості і тенденції розвитку маркетингових комунікацій в системі фізичної культури;

-      особливості та приклади позиціонування послуг фізичної культури та спорту;

-      методики ціноутворення у сфері фізичної культури та спорті;

-      послідовність дій по встановленні, організації, розвитку маркетингових комунікацій на підприємстві фізкультурно-спортивного профілю;

-      методики організації маркетингового контролю за результативністю роботи фізкультурно-оздоровчої та спортивної організації;

-      основні нормативно-правові акти, що регулюють фізкультурно-оздоровчі та спортивні організації.

вміти:

збирати, аналізувати маркетингову інформацію;

прогнозувати попит на послуги в сфері фізичної культури та в спорті;

проводити дослідження маркетингового середовища для реалізації послуги у галузях фізичної культури та спорту;

оцінювати та розраховувати конкурентоздатність послуг фізкультурно-оздоровчих та спортивних організаціях;

встановлювати та корегувати ціни на послуги та товари фізкультурного та спортивного профілю;

застосовувати маркетингові інструменти для здійснення маркетингової комунікаційної політики фізкультурно-оздоровчих та спортивних організацій.