У структурі професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі вагоме місце займає цикл дисциплін за видами туристичної діяльності, одним з яких є етнотуристична. Курс націлений на формування необхідного рівня знань і умінь для організації етнокультурного туризму. Зокрема, на основі базових знань з попередніх курсів оволодіти методикою організації різних видів етнотуристичної діяльності залежно від потреб туристів, їх вікових, статевих та соціальних особливостей; обґрунтувати необхідність засвоєння студентами знань з основ етнокультурних досліджень та використання етнокультурного потенціалу в організації туристичної діяльності.