Навчальний предмет "Методика викладання фахових дисциплін" допомагає сформулювати у магістрв систему педагогічних знань і навичок з підготовки публічних вуиступів на актуальні фінансові теми, з викладання фінансових дисциплін, створення умов для стимулювання у слухачів прагнення до знань. За результатами навчання формуються знання та розуміння теоретико-методологічних і практичних інструментів у дослідженнях сучасних фінансових явищ та процесів, здатність пояснити широкий діапазон явищ і процесів фінансової сфери, вміння подати комплексну інформацію.