Зачення сфери публічних фінансів  зумовлена, перш за все, масштабами контрольованих урядовими структурами та місцевим самоврядуванням фінансових потоків, які зачепають інтереси і потреби всього населення, усіх галузей і сфер економіки. Через  податково-бюджетні канали проходять, цетралізуються, усуспільнюються та використовуються як суспільний ресурс, кошти, еквівалентні від третини до половини ВВП країни. Наука повинна активно досліджувати ті явища і процеси, які  здійснюються у сфері публічних фінансів як суперечливому поєднанні економічного і політичного. Саме в теорії публічних фінансів ми можемо побачити суперечливе поєднання суспільного та приватного інтересів, державницького та індивідуального підходів у аналізі та розумінів усіх соціально-економічних та політичних процесів суспільства.