Власний бізнес - це відносини, які виникають між людьми у зв'язку з організацією, функціонуванням і розвитком власної справи чи бізнесу. По суті, це інше відображення того суспільного явища, яке в класичній політекономії прийнято називати виробничими відносинами. Тому будь-яка діяльність суб'єктів підприємницьких відносин є їх особиста справа, а обмін діяльністю і результатами діяльності, який має місце у будь-якій формі суспільного виробництва, є обмін справами, діловими відносинами чи, іншими словами, відносинами бізнесу. Отже, люди, які вступають у такі ділові відносини, стають діловими людьми, або бізнесменами. Мета даного курсу - дати загальне уявлення про бізнес, розглянути його соціально-економічний зміст, розкрити механізм створення власної справи, показати процеси функціонування, інфраструктурного обслуговування і забезпечення бізнесу, а також висвітлити проблеми його управління і державного регулювання і на цій основі спробувати сформувати підприємницький тип мислення, так необхідний для розвитку бізнесу.