«Економіка та географія природокористування» розглядає теоретичні та практичні аспекти сучасного природокористування. Висвітлює сучасну еколого-економічну ситуацію у використанні ресурсів Землі, головні об’єкти забруднення ресурсів та їх вплив на навколишнє середовище.