Дисципліна викладається на 2 курсі (ІІ семестр).

По завершенню вивчення курсу - передбачено екзамен.

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси» є формування у студентів теоретичних та практичних знань щодо фінансових відносин, які виражають розподіл та перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту; наукового розуміння сутності, змісту і ролі фінансів у господарській практиці; оволодіння принципами і методами ефективного управління державними фінансами в умовах розвитку ринкових відносин.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінанси» є:

-     вивчення особливостей фінансових відносин між державою, населенням, підприємствами та іншими суб’єктами економіки;

-     вивчення особливостей функціонування систем управління фінансами;

-     вивчення особливостей функціонування фінансових механізмів;

-     вивчення механізму використання фінансових ресурсів, джерел їх фінансування;

-     вивчення особливостей управління фінансовими ресурсами;

-     вивчення сутності, характерних ознак фінансів;

-     дослідження закономірностей еволюційного розвитку фінансів, теоретичних основ, практичних сторін здійснення фінансової політики державою, органами місцевого самоврядування.