біотехнологія вітамінних препаратів - курс за вибором для студентів спеціальності 162 - Біотехнології та біоінженерія