Курс орієнтований на засвоєння студентами знань з методики соціально-виховної роботи, формування у них умінь організовувати виховну діяльність та оцінювати її результати.