розуміння студентами змісту міжнародних економічних відносин та дії об’єктивних законів і принципів їхнього розвитку. Вивчення курсу дає глибше розуміння форм МЕВ, основного інструментарію та умов їхньої реалізації в умовах сучасних структурних трансформацій.