курс для студентів першого року навчання ОП "Регіональний розвиток та просторове планування" першого рівня навчання. вибіркова дисципліна