Структуру та зміст курсу побудовано на основі узагальнення реальної практики управління провідними підприємствами. Опановуючи курс, здобувач вищої освіти має усвідомити сучасну методологію та інструментарій бухгалтерського обліку туристичної діяльності. По завершенні вивчення курсу здобувач вищої освіти має: розуміти, що необхідність розвитку туристичного бізнесу визначено стрімким розвитком ринку туристських послуг, характерними рисами якого нині є зміни попиту й пропозиції; в умовах сучасного ринку туризму зростає роль і важливе місце бухгалтерського обліку; протягом останніх років туризм перетворився на одну з потужніших галузей світової економіки; якість туристичних послуг, їх собівартість, дохідність значною мірою залежать від ефективної реалізації усього комплексу функцій управління, зокрема облікової й контрольної; їх удосконалення пов’язане з вирішенням багатьох проблем як теоретико-методологічних, так і організаційно-методичних; туристичні послуги мають свої особливості і це, безумовно, впливає на організацію та ведення бухгалтерського обліку; вивчення теоретичних основ бухгалтерського обліку в туристичному господарстві та чинної практики облікового процесу забезпечить належне його ведення в практичній діяльності туристичних підприємств.