для перевірки економічних теорій на фактичному матеріалі, а також кількісного обґрунтовування оптимальних рішень при дослідженні економічних явищ і процесів, що відбуваються в маркетингу.