) практик застосовуються у багатьох високотехнологічних галузях, охороні здоров’я та є необхідними для впровадження на підприємствах у світлі євроінтеграційних процесів. Курс передбачає роботу з актуальною нормативною базою та рекомендаціями провідних виробників лабораторного обладнання. У програму курсу включено лабораторні роботи, які базуються на стандартних операційних процедурах перевірки найпоширенішого лабораторного обладнання.