Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи і техніка виконання вимірювань на земній поверхні, що виконуються з метою вивчення фігури Землі, а також побудову геодезичної основи для створення карт, планів і профілів та розв’язання різних прикладних задач.