Навчальна дисципліна «Моделі ринкової економіки» входить до циклу професійної підготовки обов’язкових компонент освітньої програми «Інформаційні технології та моделювання в економіці» за спеціальністю 051 «Економіка».