Курс «Прикладні системи обробки економічних даних» орієнтований на вивчення основних методів аналізу даних та застосування їх для розв’язання практичних економічних задач, зокрема задач, пов’язаних з обробкою даних. Володіння сучасними інструментальними засобами дає змогу зосередитися на алгоритмі розв’язання практичної задачі та використовувати існуючі пакети алгоритмів для швидкого та ефективного розв’язання поставленої задачі.