Оволодіти водою і користуватися нею

для своїх потреб - одна з головних

задач людини в економічній області.

А.І.Воейков

Get hold of and use water

for their needs - one of the main tasks

of a person in the economic field.

A.I. Voeikov