Ландшафтний підхід зорієнтований на вивчення важливої оболонки Землі, - ландшафтної сфери. Головна  її особливість – наявність життя, яке визначає основні властивості літосфери, атмосфери, гідросфери, змінює флору та фауну.