Курс спрямовано на розвиток мисленнєвих, нормативно мовленнєвих умінь та навичок; опанування форм ефективної переконуючої комунікації за нестандартних ситуацій життєвого і професійного спілкування; формування умінь та навичок ораторського мистецтва, розвиток майстерності створювати і виголошувати публічні промови.