Предметом вивчення  навчальної дисципліни є загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління підприємством готельного, курортного та туристичного сервісу; управлінські відносини в туризмі.

Метою вивчення дисципліни «Міжнародний менеджмент в туризмі» є формування у майбутніх менеджерів знань, умінь та навичок управлінської роботи в туристичному сервісі.