Метою викладання навчальної дисципліни «Психологічне консультування» є створення умов для формування концептуальних професійних орієнтирів особистості майбутніх психологів, їх психологічної культури та професійних навиків у такому виді надання  психологічної допомоги як психологічне консультування.