практика з геодезії» належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що входить до  циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти на другому році навчання. Вона є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і набуття студентом професійних навичок та вмінь і є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців в університеті та проводиться на оснащених відповідним чином базах університету і регламентується «Положенням про проведення навчальних і виробничих практик» 2008 року.