Геохімія – нова гілка геологічної науки, представляє хімічне життя нашої планети. Знання з геохімії заводять нас у область хімічної фізики, космічної хімії, астрофізики і в той же час суміщають дані цих наук з проблемами вивчення корисних копалин. Геохімія висвітлює суттєві риси «поведінки» самих звичайних та корисних елементів, які «живуть» навколо нас своїм складним хімічним життям серед непомітних та постійних хімічних процесів Землі. Вивчаючи закони розподілу і міграцію хімічних елементів загалом, і у певних геологічних умовах, в певних районах геохімія намічає шляхи для розвідки корисних копалин. Вивчаючи особливості міграції та поширення хімічних елементів у водних об’єктах, дозволяє гідрохімікам оцінювати хімічний склад вод певного регіону, геологічного району чи області.

Глибокі, теоретичні знання з геохімії завершуються проблемами практики, і геохімія намагається на основі визначених загальних положень показати, де може зустрітись певний хімічний елемент, де і при яких умовах можна зустріти їх скупчення (наприклад ванадію, чи вольфраму), які метали «легко знаходяться разом (як, наприклад калій і барій), а які будуть уникати один одного (як наприклад, телур і тантал).

Після освоєння космічного простору геохімія сьогодні розглядається лише як найбільш вивчена частина Космохімії.