Навчальна дисципліна «Всуп до регіоналістики» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонується в рамках циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти на першому році навчання. Вона підсилює формування у студентів професійно-орієнтованої компетентності системного регіонального дослідження та зорієнтована на засвоєння теоретичних і практичних знань регіоналістики, вмінь та навичок проведення регіональних досліджень.