Надається класифікація сучасних композиторських систем та визначається роль композиторів різних національних шкіл сучасної музики в процесі розвитку світового музичного мистецтва.