Річний курс математичного аналізу з елементами теорії числових послідовностей та рядів, похідної та її застосування, функціональних послідовностей та рядів, інтегрування та властивостей функцій багатьох змінних