Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень та історія науки» викладається для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання. Курс призначений ознайомити студентів із сучасними вимогами до науково-дослідницької роботи; з організацією наукової роботи в Україні та світі; сформувати чіткі уявлення про принципи планування наукового дослідження, умови проведення експериментів, вимоги до їх організації; сформувати навички написання і оформлення науково-дослідних робіт, їх захисту. Навчальна дисципліна необхідна для розвитку аналітичного мислення при виконанні наукової діяльності, вивченні інших дисциплін.

Мета навчальної дисципліни: сформувати систему теоретичних та практичних знань, необхідних для проведення наукових досліджень, написання, оформлення науково-дослідних робіт та їх захисту; ознайомити з історією наукових відкриттів, які справили визначальний вплив на розвиток біологічної науки.