Дисципліна «Зовнішньоекономічна діяльність» є дисципліною базової складової навчального плану, циклу дисциплін, які формують професійні компетентності фахівців з міжнародних економічних відносин.

                   Метою дисципліни є формування у студента сучасного економічного мислення та системи спеціальних теоретичних і практичних знань у сфері зовнішньоекономічної діяльності, організації та функціонування зовнішньоекономічних зв’язків.