Мета комплексного екзамену – оцінювання рівня професійної компетентності випускника, ступеня засвоєння ним освітньої програми Соціальна педагогіка, спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

Комплексний екзамен повинен засвідчити, що випускник оволодів необхідними теоретичними знаннями та навичками їх практичного застосування в конкретних умовах; вміє систематизувати теоретичні знання і практичні навички, отримані за весь період навчання; вільно володіє методиками теоретичного дослідження при розв’язанні конкретних задач з різних предметних областей; вміє працювати на рівні сучасних інформаційних технологій; готовий до самостійного аналізу та викладу матеріалу; вміє аналізувати, досліджувати проблему (задачу) за допомогою нових методів; вміє захищати свої знання перед Екзаменаційною комісією.