Цей курс розроблено для складання комплексного державного іспиту з другої мови (англійської) студентами-магістрами спеціальності 014 Середня освіта (Німецька мова і література та друга іноземна мова; Французька мова і література та друга іноземна мова). 

Комплексний іспит проводиться з таких дисциплін: друга іноземна мова (англійська), ЛКЗ другої іноземної мови, методика навчання другої іноземної мови.