Метою практики є закріплення теоретичного курсу з геоморфології та отримання навичок польових геоморфологічних досліджень.

 Завданням практики є опанування методики польових геоморфологічних досліджень, набуття навичок обробки результатів польових робіт.

 Студент повинен уміти: 1) визначати на місцевості та описувати різні форми рельєфу; 2) підмічати та описувати сучасні геоморфологічні процеси; 3) визначати вік та генезис рельєфу; 4) складати найпростішу геоморфологічну документацію – польовий щоденник, карта фактичного матеріалу, геоморфологічний профіль, геоморфологічна карта.