Студенти отримують знання теоретичних і методологічних основ міжнародної торгівлі, закономірностей та особливостей розвитку її сучасних форм і методів, а також практичні навички розв’язання завдань та проблем міжнародного економічного співробітництва на різних рівнях.