Освітньо-професійна програма: Землеустрій та кадастр
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій
Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Мова навчання: українська