Навчальна дисципліна «Системи захисту ґрунтів від ерозії»  дозволяє оволодіти студентам навичками в галузі комплексного захисту ґрунтів, сільськогосподарських культур та інших угідь (з урахуванням ґрунтово-кліматичних зон) від ерозії, дефляції і шкідливих природно-кліматичних явищ.

2. Мета навчальної дисципліни: вивчення теоретичних основ закономірностей розвитку ерозійних процесів для проектування ефективних зональних систем захисту ґрунтів від ерозії та запобігання деградації ґрунтів в умовах сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

3. Завдання дисципліни полягає у формуванні базових знань та застосування на практиці знань з теорії ерозійних процесів, урахуванні впливу антропогенного фактору на їх проявлення, необхідність впровадження обґрунтованих систем протиерозійних заходів, зональності їх застосування, розробці і впровадження конкретних протиерозійних систем в напрямку: регіон – цілий водозбір – господарство – схил, кожний гектар (ділянка) землі, урахування вітчизняного і світового досвіду.

4. Пререквізити. Для вивчення даної дисципліни студентам необхідно засвоєння основ таких курсів, як лісознавство, лісова меліорація, ґрунтознавство тощо.