Дисципліна "Основи наукових досліджень та історія науки" спрямована на оволодіння студентами спеціальними знаннями та методичними навичками самостійної, творчої роботи з організації, проведення дослідницької діяльності та написання наукової праці на першому рівні вищої освіти у формах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра.