Вибіркова дисципліна «Ринок фінансових послуг» розрахована на студентів різних спеціальностей, спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо взаємозв’язків між джерелами формування фінансових ресурсів та їх використанням, функціонування фінансових інструментів, суті фінансового посередництва, особливостей обігу різних видів фінансових інструментів, видів, форм і методів регулювання фінансового ринку. Дисципліна передбачає послідовне та систематизоване вивчення суті та значення ринку фінансових послуг у сфері економічних відносин, покликана дати краще розуміння та усвідомлення усіх економічних процесів, які відбуваються на ринку фінансових послуг, системи відносин, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами за допомогою спеціалізованих інститутів.