Метою викладання навчальної дисципліни “Міжнародні фінансові організації” є опанування студентами теоретичних знань щодо функціонування міжнародних фінансових організацій, їх ролі у функціонуванні світового фінансового ринку, а також набуття навичок щодо організації співпраці з міжнародними фінансово-кредитними організаціями.