Розвиток малого бізнесу в Україні є необхідною умовою для розв’язання комплексу соціальних та економічних проблем, залучення до підприємницької діяльності значної частини населення й переходу до інноваційного типу економічного розвитку. 

Тому дисципліна «Фінанси малого бізнесу» є актуальною й відповідає вимогам сучасного розвитку економіки.