Навчальна дисципліна «Стратегічний управлінський облік» спрямована на формування у студентів знань та навиків, які пов’язані із формуванням специфічної інформаційної системи, що включає сукупність методик стратегічного обліку, планування, аналізу та контролю, спрямованої на виконання місії підприємства, адаптованої до сучасних умов зовнішнього середовища. Предмет дисципліни охоплює створення якісно нових підходів, що ґрунтується на ідеях гармонізації різних видів обліку. Це надасть змогу отримати конгломеровану інформацію з метою забезпечення прийняття стратегічних управлінських рішень.

Мета НД "Стратегічний управлінський облік" полягає у формуванні  базових теоретичних знань та практичних навичок організації та методики стратегічного управлінського обліку в процесі прийняття ефективних управлінських рішень суб’єктами господарювання, які діють в конкурентному середовищі.