Дисципліна «Технології дизайну в маркетингу» спрямована на формування  у студентів  теоретичних знань про технології дизайну та отримання практичних  навичок їх використання в маркетинговій діяльності різними суб’єктами ринку.