Навчальна гідрологічна практика має на меті формування і розвиток  у студентів знань та навичок щодо проведення гідрологічних вимірювань, спостережень і досліджень у різних умовах.