Навчальну дисципліну «Політика зайнятості та ринок праці» віднесено до групи нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки ОР «Бакалавр» за освітньою програмою «Соціальне забезпечення» спеціальності 232 «Соціальне забезпечення». Структуру та зміст даного курсу орієнтовано на формування у студентів уміння і навичок самостійно застосовувати знання в практиці регулювання механізмів РП на рівні підприємства, галузі та національного господарства.