Зовнішньоекономічна діяльність являється перспективним напрямком господарювання суб’єктів підприємництва, оскільки дає змогу розширити конкурентні позиції підприємства та формує вагому частку поповнення державного бюджету країни. Вихід суб’єктів господарювання України на світовий ринок потребує опанування ними теоретичних аспектів та практичного досвіду встановлення економічних зв’язків із закордонними партнерами (нерезидентами) та здійснення зовнішньоекономічних операцій (товарних, фінансових, валютних, бартерних). Безумовно, система управління зовнішньоекономічною діяльністю вимагає глибоких знань у сфері бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій та їх оподаткування. Все це потребує підготовки висококваліфікованих кадрів зі спеціальності «Облік і оподаткування», які б могли на належному рівні та в установленому законодавством порядку здійснювати: укладення зовнішньоекономічних контрактів та їх реєстрацію, митне оформлення, облік основних зовнішньоекономічних та валютних операцій, зовнішньоекономічні розрахунки, оподатковувати експортно-імпортні операції, а також складати звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.